Omgevingsvergunning voor het milieu

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Vroeger heette dit de milieuvergunning. Een bedrijf heeft een omgevingsvergunning bijvoorbeeld nodig als het veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt.

Niet alle bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Sommige bedrijven hoeven alleen een milieumelding te doen. Kijk daarvoor bij: Milieumelding.

Een klein aantal bedrijven hoeft helemaal geen vergunning aan te vragen en geen melding te doen.

Aanpak

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is:

  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport
  • een plattegrond
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

Termijn

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar

Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning rechtsgeldig.

Contact

U overlegt met de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.