Omgevingsvergunning, overdragen

U heeft een omgevingsvergunning op uw naam staan. Gaat deze omgevingsvergunning voor een ander persoon gelden? Dan kunt u de vergunning op een andere naam laten zetten. Bijvoorbeeld u heeft een vergunning aangevraagd voor een aanbouw van uw huis. Maar u gaat verhuizen voordat u begonnen bent met de verbouwing. U kunt dan de omgevingsvergunning op de naam van de nieuwe eigenaar zetten.

Aanpak

U moet de volgende gegevens melden:

  • naam en adres van degene die de vergunning nu heeft
  • naam en adres van degene die de vergunning moet krijgen
  • waarvoor u de omgevingsvergunning heeft (activiteit)
  • het kenmerk van de omgevingsvergunning
  • het tijdstip waarop de omgevingsvergunning zal overgaan op de andere persoon

Termijn

Binnen 6 weken krijgt u bericht dat de omgevingsvergunning is overgedragen.

Bezwaar

Het overdragen van de omgevingsvergunning is een administratieve handeling en geen inhoudelijk besluit. U kunt geen bezwaar maken tegen de wijziging.

Contact

U meldt bij de gemeente dat u de omgevingsvergunning wilt overdragen. Dit doet u schriftelijk. Doe de melding minimaal een maand van tevoren.

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente.