Omgevingsvergunning

U gaat uw huis verbouwen of u wilt een boom omhakken. Sinds 1 oktober 2010 heeft u daarvoor de omgevingsvergunning nodig.

Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel u heeft meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij 1 loket worden aangevraagd. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit is er nog maar 1 beroepsprocedure.Een voorbeeld: u woont in een beschermd monument en wilt dit verbouwen. Vroeger had u dan 2 toestemmingen nodig. U moest dan een bouwvergunning en een monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u 2 procedures moest doorlopen. Met de omgevingsvergunning is dat niet meer nodig. U heeft nog maar 1 vergunning nodig.

Termijn

Bij de omgevingsvergunning zijn er 2 procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

De reguliere geldt bij eenvoudige aanvragen die het meest voorkomen. Hier krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.De uitgebreide geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij afwijking van het bestemmingsplan. De beslistermijn is hierĀ 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Voorwaarden

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Bezwaar

Bij de reguliere procedure:

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.Bij de uitgebreide procedure:

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO).

Op de website van OLO vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

Meer informatie