Voorwerpen onder hoogspanningsleiding, ontheffing

Het is verboden om in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Woningen en andere bouwwerken zijn hierop een uitzondering. Wilt u toch een hoog object plaatsen, dan heeft u een ontheffing nodig. De afstand tot de hoogspanningslijnen is minimaal 6 meter.

Aanpak

In uw aanvraag staat het volgende beschreven:

  • de plaats
  • beschrijving van het soort object en de grootte
  • de reden
  • datum en tijdstip (indien van toepassing)

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De elektrische spanning laat de werkzaamheden toe.
  • U geeft een onderbouwde reden.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.