Natuurgebieden betreden met voertuig of paard

De gemeente kan een gebied tot natuurgebied benoemen. Dit zijn openbare plekken waar recreanten naartoe kunnen gaan om te genieten van de natuur. Om overlast of milieuvervuiling te voorkomen, is het verboden om deze gebieden in te gaan met een motorvoertuig (brommer, motor of auto) of een paard.

Wilt u een afgezet gebied toch in met uw motorvoertuig of paard? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. U geeft hierbij de reden op.

Aanpak

Bij uw aanvraag stuurt u een verklaring mee. Hierin staat onder andere:

  • de reden
  • datum
  • tijdstip
  • plaats
  • soort voertuig (met kenteken)
  • uw naam of de naam van verantwoordelijke organisatie¬†

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag voor de ontheffing.

Voorwaarden

De gemeente kijkt naar wat u precies wilt doen, hoeveel u wilt doen en wat het doel is.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag kunt u bij de gemeente bezwaar aantekenen. Dit moet u binnen 6 weken doen.

Als u het later niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.