Monument, vergunning

Als u een beschermd monument bezit, wilt u dat misschien wel verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft dan misschien een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument. 

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat kan alleen als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert. Voorbeelden zijn:

  • bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur. Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij.

Aanpak

De aanvraag lijkt op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. Kijk daarvoor bij Bouw en verbouw, vergunning. Stuur dezelfde stukken mee. Daarnaast kan om de volgende informatie gevraagd worden:

  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek

U moet tekeningen meeleveren. Dit zijn tekeningen van hoe het er nu uit ziet en van wat u van plan bent. Dat is nodig voor de toetsing.

Termijn

Bij een omgevingsvergunning voor een monument zijn er 2 procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

Wanneer wordt de uitgebreide procedure voor een Rijksmonument gevolgd?

  • bij (gedeeltelijke) sloop
  • ingrijpende wijzigingen
  • reconstructie van een beschermd monument
  • wijziging bij herbestemming

De tijdsduur voor de uitgebreide procedure bedraagt 26 weken.

Voor alle andere wijzigingen wordt de reguliere procedure gevolgd. Dit geldt ook voor wijzigingen aan gemeentelijke en provinciale monumenten. De tijdsduur voor de beslissing is 8 weken.

De termijnen kunnen met 6 weken worden verlengd.

Voorwaarden

U heeft een vergunning voor een monument nodig als:

  • u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument
  • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). U ziet daar of de gemeente, provincie of het rijk over de vergunning voor uw monument gaat.

Meer informatie