Monument, aanwijzing

Wanneer u een gebouw of terrein wilt laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. Er wordt dan gekeken of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. De gemeente kijkt naar:

  • de schoonheid
  • de wetenschappelijke waarde
  • de cultuurhistorische waarde

Wanneer het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, gelden er meer regels. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument vaak een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u kijken bij Monument, vergunning.

Bij de gemeente kunt u de monumentenlijst opvragen.

Aanpak

U zorgt bij de aanvraag voor de volgende informatie:

  • gegevens over het gebouw of terrein
  • de reden van de aanvraag

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. 

Contact

U dient het verzoek in bij de gemeente.