Marktstandplaats, eenmalige of vaste toewijzing

Het kan zijn dat u op de markt een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente zal dan controleren of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren. U kunt bovendien ook op een wachtlijst geplaatst worden.

Aanpak

Bij uw aanvraag neemt u mee:

  • bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel
  • een geldig identiteitsbewijs

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.