Lozing afvalwater particuliere huishoudens, melding

Als u vanuit uw woonruimte huishoudelijk afvalwater kwijt wilt in bodem-  of oppervlakte water, moet u dit melden aan de gemeente. Ook wanneer u dit doet vanuit een woonboot of vakantiewoning.

Aanpak

U maakt een melding in de volgende situaties:

  • Er is in de ruimte van veertig meter buiten uw gebied geen gemeentelijke riolering.
  • U maakt bij de lozing gebruik van een zuiveringsinstallatie (septic tank).

Contact

U doet de melding bij het Omgevingsloket online (OLO).

Meer informatie