Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Aanpak

Bij de aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • locatie loterij;
  • datum loterij;
  • doel loterij; 
  • aantal loten, prijzengeld en geldwaarde hoogste prijs.

Termijn

De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • Het doel van de actie is van algemeen nut en ten minste de helft van de opbrengsten wordt hieraan besteed.
  • De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.

Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

U moet dan binnen een termijn van zes weken reageren.

Contact

U doet de aanvraag bij de gemeente.