Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Aanpak

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

 • geldig identiteitsbewijs
 • burgerservicenummer van uw kind
 • bank of gironummer
 • loonstrookje / IB60 formulier (inkomensverklaring)
 • huurcontract
 • informatie over gezinssamenstelling
 • adres van de school
 • reisduur (openbaar vervoer)
 • informatie over de afstand van de woning naar school

Kosten

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de termijn een keer verlengen.

Voorwaarden

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van het kind

Probeer wel eerst na te gaan of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U moet dan binnen een termijn van 6 weken een bezwaarschrift indienen.

Contact

U doet de aanvraag bij de gemeente.