Kleine kansspelactiviteiten organiseren

Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Wilt u een kansspel organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U geeft minimaal twee weken van tevoren de tijd en de datum door.

De gemeente kan eisen dat u zich aan bepaalde regels houdt. Houdt u zich hier niet aan, dan kan de gemeente de bijeenkomst verbieden.

Aanpak

U heeft nodig een verklaring over:

  • hoogte van het prijzengeld,
  • geldwaarde van de hoogste prijs,
  • datum,
  • tijdstip, en
  • plaats.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Uw organisatie bestaat ten minste drie jaar.
  • Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Dit mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn. 
  • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400 per ronde zijn en € 1.550 per bijeenkomst.

Contact

U doet de melding bij de gemeente.