Verkeer, klacht / verzoek

U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Bijvoorbeeld het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Werken de verkeerslichten niet? Ook daar kunt u een melding van maken.

De gemeente neemt maatregelen om het verkeer veiliger te maken en beter te laten doorstromen. Voorbeelden zijn:

  • drempels
  • plateaus
  • verkeerslichten
  • dertigkilometerzones

Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag. De gemeente publiceert haar beslissing en stuurt deze naar u toe.

Contact

U dient uw klacht of verzoek in bij de gemeente. Is de weg van een provincie of de Rijksoverheid? Dien dan uw verzoek of klacht daar in.