Klacht over de gemeente

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het college van burgemeester en wethouders, kunt u naar de nationale ombudsman gaan.

Contact

U dient uw klacht in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.