Kinderopvang, starten

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een melding doen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U moet een melding doen als u de volgende onderneming start:

 • gastouderbureau 
 • peuterspeelzaal
 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

Heeft u een peuterspeelzaal en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Aanpak

Bij uw aanvraag zitten de volgende documenten:

 • een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister
 • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
 • een pedagogisch beleidsplan

Van alle gastouders moet u kopieën van de volgende gegevens opsturen:

 • een diploma mbo 2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een vergelijkbaar diploma
 • een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
 • een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • een geldig identiteitsbewijs

Als uw gastouders staan ingeschreven in het Handelsregister, dan moet u ook het bewijs van inschrijving opsturen.

Vangt de gastouder de kinderen thuis op? Stuur dan ook van de huisgenoten van 18 jaar of ouder een verklaring omtrent het gedrag op. 

Werkt u al in de kinderopvang? Dan worden alle strafbare feiten die u pleegt doorgegeven aan Justis. Het kan zijn dat u dan een nieuwe VOG moet aanvragen. Dit geldt ook voor huisgenoten van gastouders.

Termijn

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode zal de GGD de gegevens en omstandigheden controleren.

De gemeente kan de termijn van 10 weken eenmaal verlengen. De gemeente zal u hiervan op de hoogte stellen.

Voorwaarden

De gemeente controleert of de kinderopvang of peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen gaan onder andere over:

 • de veiligheid en gezondheid
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk

Contact

U meldt uw gastouderbureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier.

Wijzigt er iets in uw gegevens? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste wijzigingsformulier.

Kijk voor meer informatie over het starten van kinderopvang in het Stappenplan kindercentrum starten.

Wilt u zien welke kinderopvang is geregistreerd in de gemeente? U kunt via de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) gratis in het register kijken.