Inrit over watergang of sloot

Voor het maken van een inrit of uitweg over water heeft u een omgevingsvergunning nodig. U wilt bijvoorbeeld een uitrit maken van uw garage naar de weg. Deze uitrit loopt dan over een watergang of sloot.

De vergunning wordt door de gemeente of het waterschap (een onderdeel van de overheid dat verantwoordelijk is voor het water in een gebied) uitgegeven.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

  • een uitweg te maken naar de weg;
  • gebruik te maken van de weg, bijvoorbeeld verlaging van het trottoir; of
  • een bestaande uitweg te veranderen.

Aanpak

Bij uw aanvraag zit in ieder geval een bouwtekening of situatieschets.

Termijn

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met acht weken.

Voorwaarden

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen.

Een vergunning kan worden geweigerd vanwege de:

  • bruikbaarheid en veiligheid van de weg;
  • bescherming van het uiterlijk van de omgeving; en
  • bescherming van de natuur.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.  U moet dan binnen zes weken reageren.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u kijken of u ook een vergunning nodig hebt van de gemeente.

Meer informatie