Informatieplicht als u met gevaarlijke stoffen werkt

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht informatie door te geven. Welke informatie een bedrijf moet doorgeven, is afhankelijk van het type bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die aanwezig is in het bedrijf.

Zowel lagedrempel- als hogedrempelinrichtingen moeten een kennisgeving (melding) doen. Daarnaast heeft u een preventiebeleid, veiligheidsbeheerssysteem en intern noodplan. Hogedrempelinrichtingen moeten ook een veiligheidsrapport opstellen.

Voorwaarden

In de Seveso III-richtlijn leest u wanneer een bedrijf een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting is. In bijlage I van deze richtlijn staan 2 lijsten met de drempelwaarden van gevaarlijke stoffen. Controleer deze lijsten als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in uw bedrijf.

Contact

De kennisgeving en het veiligheidsrapport dient u in bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is de overheidsinstantie van wie het bedrijf de omgevingsvergunning voor het milieu heeft gekregen. Dit is meestal de gemeente of de provincie.

De gemeente of provincie informeert u over eventuele veranderingen en invloeden van buitenaf.