Industrie- of bedrijfsterrein, uitgifte

Wanneer u een bedrijfsterrein wilt gebruiken, moet u zich aan regels houden. Deze regels staan in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De gemeente houdt hier rekening mee bij de uitgifte van bedrijfsterreinen. Een beeldkwaliteitsplan gaat over hoe een gebied eruit komt te zien. Zo staat bijvoorbeeld de inrichting van wegen en groen beschreven.

De gemeente vraagt u hoe u de grond wilt gebruiken. Hiermee probeert de gemeente verkeerd gebruik van grond te voorkomen.Kijk ook bij het product Bestemmingsplan, inzage.

Voorwaarden

Om een bedrijfsterrein te kunnen krijgen moet de gemeente uw bedrijfsplan goedkeuren.

Bezwaar

Bij de uitgifte van bouwgrond, gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Contact

U neemt contact op met de gemeente. De gemeente geeft het bedrijfsterrein uit