Inburgeren

Als u in Nederland woont en geen Nederlands paspoort heeft, moet u inburgeren. U kunt hiervoor een inburgeringscursus volgen. U leert dan Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. U zoekt zelf uit waar u een cursus wilt volgen. De cursus wordt afgesloten met een examen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders kunt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen.

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen via DUO.

Lukt het niet om het examen te halen? U kunt een ontheffing van uw inburgerplicht aanvragen. Lees meer bij Inburgeringsplicht, ontheffing.

Aanpak

TEST

Kosten

U betaalt zelf de cursus en het examen. Het is mogelijk om geld te lenen via DUO.

Termijn

TEST

Voorwaarden

TEST

Bezwaar

TEST

Bijzonderheden

TEST

Contact

Als u moet inburgeren, kunt u voor vragen terecht bij DUO.

Heeft u voor 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren? Dan valt u nog onder de oude regels. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de gemeente.