Handtekening, legalisatie

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. U heeft bijvoorbeeld een gelegaliseerde handtekening nodig als u een visum moet aanvragen voor een reis. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde (visum-) formulier.

De ambtenaar van de gemeente vergelijkt de handtekening die u zet op het document, met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Aanpak

U neemt mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • het document dat u wilt ondertekenen

U tekent het document pas in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente.

Termijn

U krijgt de legalisatie meteen mee.

Voorwaarden

Een ambtenaar van de gemeente moet aanwezig zijn bij de legalisatie.

Contact

U legaliseert uw handtekening bij de gemeente.