Onroerende zaak, verpacht, verhuur, verkoop

U kunt in het bezit zijn van onroerende zaken in de vorm van grond, gebouwen, woningen of opstallen. Deze onroerende zaken kunt u aan de gemeente verhuren, verpachten, in gebruik geven of verkopen.

Aanpak

U heeft een eigendomsakte nodig voor de verhuur, verkoop of verpacht van uw onroerende zaak.