Gemeentelijke Gezondheidsdienst

De GGD geeft voorlichting over gezondheid. Zo probeert de GGD ziekten te voorkomen of te beperken.

De GGD heeft diverse taken:

  • zorg voor kwetsbare groepen mensen, zoals verslaafden, illegalen of daklozen
  • inentingen voor vakantie
  • testen op geslachtsziekte of tuberculose
  • bevolkingsonderzoek
  • jeugdgezondheidszorg

De GGD geeft ook advies over gezond wonen. Bijvoorbeeld over schoonmaken, dieren en asbest.

Contact

Voor meer informatie neem contact op met de GGD bij u in de buurt.