Evenement organiseren, melding en vergunning

U mag niet zonder toestemming een evenement organiseren op een plek die toegangelijk is voor publiek.

U heeft een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een groot evenement te organiseren. Bijvoorbeeld een braderie, concert, optocht of wedstrijd.

Voor een klein evenement hoeft u alleen een melding te doen bij de gemeente. Een klein evenement is bijvoorbeeld een buurtbarbecue.

Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet aanvragen.

Aanpak

Als u een evenementenvergunning wilt aanvragen, vermeldt u de volgende gegevens:

 • de reden
 • de datum
 • het tijdstip
 • de omvang (het aantal mensen dat u verwacht op het evenement)

Kosten

Een evenement melden is gratis.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over de evenementenvergunning. De gemeente kan de termijn 1 keer verlengen.

Voorwaarden

In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

 • U organiseert een evenement met publiek.
 • U organiseert een evenement in:
  • een tent,
  • in de open lucht, of
  • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
 • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
 • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
 • U heeft een toilet nodig op het evenement.
 • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.

Bezwaar

De gemeente kan de vergunning weigeren om de openbare veiligheid te beschermen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U meldt uw evenement bij de gemeente. Heeft u een vergunning nodig? Deze vraagt u aan bij de gemeente.