Duurloop organiseren

Het parcours van een hardloopwedstrijd of duurloop gaat meestal over bestaande wegen en paden. U heeft voor het gebruik van deze wegen een vergunning nodig.

Aanpak

In uw aanvraag zijn de volgende zaken beschreven:

  • datum
  • tijdstip¬†
  • omvang (verwacht aantal lopers)
  • route

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing.

Bezwaar

U kunt bezwaar indienen binnen 6 weken na besluit.

Contact

U vraagt de vergunning aan bij de degene die de wegen en paden onderhoudt. Dat kan de gemeente, de provincie, het waterschap of Rijkswaterstaat zijn.