Diensten verlenen, vergunning

Als u diensten wilt verlenen op straat, moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Voorbeelden van diensten zijn: glazen wassen, reinigen van voertuigen en schoenen poetsen.

Termijn

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met acht weken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.