Coffeeshop

In een coffeeshop is handel en gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Wilt u een coffeeshop beginnen? Dan heeft u een exploitatievergunning en een gedoogverklaring nodig.

Voorwaarden

Als u de gedoogverklaring krijgt, moet u zich aan strenge regels houden. Deze regels zijn onder andere:

  • U verkoopt geen harddrugs.
  • U verkoopt geen alcohol.
  • Er komen geen minderjarigen in uw coffeeshop.
  • Uw coffeeshop ligt op een bepaalde afstand van scholen. 

Ook moet de leidinggevende van de coffeeshop aan voorwaarden voldoen. De gemeente controleert namelijk of u een integere zakenman of -vrouw bent. Dit doet de gemeente door u een Bibob-vragenformulier in te laten vullen. Kijk ook bij het product "Bibob-onderzoek".

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u bezwaar aantekenen. Bent u het daarna niet eens met de beslissing, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de gedoogverklaring en de exploitatievergunning voor een coffeeshop aan bij de gemeente.