Bouwblok

In het bestemmingsplan staat wat er met verschillende plekken in de gemeente moet gebeuren. Zo kunt u in het bestemmingsplan terugvinden welke gebieden een bouwbestemming hebben.

Wilt u in een gebied zonder bouwbestemming toch bouwen? Vraag dan een ontheffing van het bestemmingsplan aan. De gemeente maakt dan voor u een uitzondering. Deze uitzondering heet een bouwblok.

Wijst de gemeente uw ontheffing af? Dan kunt u een verzoek indienen voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Aanpak

In uw bouwblokverzoek moet het volgende staan:

  • een bouwplan (met situatieschets en plattegronden); 
  • de reden van uw verzoek; en
  • eventueel een bedrijfsplan (bij bedrijfsactiviteiten).

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit doet u binnen 6 weken. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt een ontheffing op het bestemmingsplan aan via het Omgevingsloket Online (OLO). Neem eerst contact op met de gemeente om uw plan te bespreken.

Meer informatie