Bomen kappen, vergunning

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Ook stevig snoeien valt hieronder. Kleine bomen of struiken mag u wel zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Ook heeft u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning.

Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

 • De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
 • De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.
 • De boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

Aanpak

U heeft nodig bij de aanvraag:

 • een omschrijving van de boom (omvang en type)
 • de plaats van de boom (adres)
 • de reden
 • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Termijn

Bij de omgevingsvergunning zijn er twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

 • De reguliere geldt bij de meest voorkomende en eenvoudige aanvragen. Hier krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.
 • De uitgebreide geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij afwijking van het bestemmingsplan. De beslistermijn is hier 26 weken (dat is een half jaar). Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Voorwaarden

Uw verzoek kan worden afgewezen als:

 • de boom geen hinder oplevert
 • een markant onderdeel is van een bepaalde straat
 • onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij
 • een monumentale status heeft

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online). Hier kunt u ook checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.