BIZ-bijdrage

Ondernemers binnen een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) moeten belasting betalen in de vorm van een BIZ-bijdrage. De gemeente gebruikt dit geld om de bedrijfsomgeving veilig en aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door maatregelen tegen grafitti. Hiervoor wordt een speciale vereniging of stichting opgericht. Deze krijgt voor de maatregelen subsidie van de gemeente.

Een BI-zone kan bijvoorbeeld een nieuw of bestaand industrieterrein, bedrijventerrein of winkelgebied zijn.

Voorwaarden

De BIZ-bijdrage wordt gevraagd voor onroerende zaken die niet als woning worden gebruikt, zoals kantoorpanden en winkels.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag.

Contact

U krijgt van de gemeente een belastingaanslag als u de BIZ-bijdrage moet betalen.