Bijstand, bijzondere

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand. Of aan extra hoge kosten bij een ziekte die uw zorgverzekering niet betaalt. Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening:

 • op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen;
 • u had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft;
 • u heeft de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom; of
 • u heeft niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Aanpak

U neemt het volgende mee:

 • bewijs van inkomsten uit werk of uitkering
 • bewijs van uw vermogen
 • geldig identiteitsbewijs
 • factuur of rekening van de kosten

Termijn

De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
 • Uw kosten zijn noodzakelijk.
 • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • De kosten zijn verbonden aan Nederland.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken.

Contact

U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.