Bijstandsuitkering

Wanneer u te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U heeft dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt.U vraagt de bijstand aan bij UWV. Daar wordt u ingeschreven als werkzoekende. UWV kijkt of er werk voor u is. Wanneer u niet meteen aan de slag kunt, stuurt UWV uw bijstandsaanvraag door naar de gemeente.De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

Aanpak

UWV geeft aan welke bewijsstukken u met uw aanvraagformulier moet meesturen.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing.

Voorwaarden

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn onder andere:

  • u en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u woont in Nederland
  • u heeft geen recht op een andere uitkering
  • u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

U moet dan binnen 6 weken reageren.

Contact

U vraagt een bijstandsuitkering aan via UWV.