Bijstand voor zelfstandigen

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden.

Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente.

Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

Aanpak

U neemt het volgende mee: 

 • geldig identiteitsbewijs 
 • burgerservicenummer (sofinummer)
 • bankafschriften
 • huurcontract
 • bewijs van vermogen
 • bedrijfsplan

Kosten

Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 189.110 (tarief 2013). De lening moet u binnen tien jaar terugbetalen. Hier moet u rente over betalen.

In bepaalde gevallen kan de uitkering ook worden omgezet in een gift.

Termijn

De gemeente neemt binnen 13 weken een besluit.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
 • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
 • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening. 
 • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
 • U voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over uw aanvraag, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente. Na uw aanvraag kijkt de gemeente of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in uw levensonderhoud te voorzien.