Bijen houden

U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Er gelden speciale regels voor. Het is verboden bijen te houden: 

  • binnen een afstand van dertig meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven; en
  • binnen een afstand van dertig meter van de weg.

Het verbod geldt niet als u voldoende beschermingsmaatregelen neemt of als u de eigenaar bent van de omliggende gebouwen. Bij beschermingsmaatregelen kunt u denken aan een afscheiding van twee meter die op maximaal 6 meter vanaf de bijenkast of bijenkorf staat. Hierdoor zullen bijen niet laag in- en uitvliegen. Hou er rekening mee dat bijen beschermde dieren zijn.

Aanpak

Om bijen te mogen houden, vraagt de gemeente u om:

  • een situatieschets met plattegrond, en 
  • de omvang van aantal bijen (korven).

Contact

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor een ontheffing van het verbod.