Bestemmingsplan, wijzigen

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid.

Passen uw (bouw)plannen niet in het bestemmingsplan? Doe dan bij de gemeente een verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Kijk hiervoor ook bij: Bestemmingsplan, afwijking.

Wijst de gemeente het verzoek om afwijking af? U kunt dan een verzoek indienen voor wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente mag dit weigeren. Als de verandering die u voorstelt, binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan past, zal de gemeente gemakkelijker meewerken.

Aanpak

Bij uw verzoek moet u de volgende gegevens aanleveren:

  • een aanvraag voor een vergunning voor het bouwen, als die nodig is
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving¬†
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving na de uitvoering van uw plan

Termijn

Als de gemeente uw verzoek afwijst, hoort u dat binnen 8 weken.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag dan kunt u bezwaar aantekenen. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente.

Als u het daarna niet eens bent met de beslissing over uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

Het verzoek tot wijziging moet u schriftelijk indienen bij de gemeente.