Berm gebruiken

Het is niet toegestaan de berm of een gedeelte van de weg te gebruiken voor iets anders dan waar die voor is bedoeld. Zo mag u er niet zomaar parkeren of kamperen. Wilt u toch gebruik maken van de berm of een gedeelte van de weg voor een andere reden? Vraag dan toestemming bij de gemeente.

Aanpak

In uw aanvraag staat onder andere het volgende beschreven:

  • de plaats 
  • de reden
  • het soort gebruik
  • hoeveel ruimte u nodig heeft
  • de datum en tijdstip (als dat noodzakelijk is)

Voorwaarden

U geeft bij de aanvraag onder andere aan waarom u de berm wilt gebruiken. De gemeente kijkt ook naar de omstandigheden op de plaats die u wilt gebruiken.

Contact

U vraagt om toestemming bij de gemeente.