Asbestverwijdering

Asbest is een kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig, voordat u asbest mag verwijderen.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of c.v.-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)

Voor meer informatie over de sloopmelding: "Slopen van pand of woning, melding".

Aanpak

U geeft onder andere het volgende door bij de sloopmelding:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen

Daarnaast heeft u eventueel een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. Wie heeft geen asbestinventarisatierapport nodig?

 • particulieren die maximaal 35 m² asbestplaten of maximaal 35 m² asbesthoudende vloerbedekking willen verwijderen. Het asbest verwijdert u uit uw huis of een bijgebouw van uw huis.
 • bedrijven die asbesthoudende onderdelen verwijderen, zoals:
  • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW.

Contact

U doet de melding via het Omgevingsloket online (OLO).

Meer informatie