Alarminstallatie installeren, vergunning

Als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren, moet u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. Het systeem moet voldoen aan de voorwaarden die staan in de vergunning.

Aanpak

U heeft voor de aanvraag een verklaring nodig over:

  • het soort installatie dat u wilt plaatsen;
  • de plaats waar u het systeem wilt installeren.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. Dit kan de gemeente met nog eens 8 weken verlengen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is:

  • Het alarmsysteem geeft opvallende geluids- of lichtsignalen.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO).

Meer informatie