Bestemmingsplan, afwijking

Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan? Dan doet u bij de gemeente een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U vraagt dus of u uw plannen toch mag uitvoeren. U kunt de afwijking bijvoorbeeld nodig hebben voor een onderdeel van een gebouw, zoals een schoorsteen, balkon of erker.

Er zijn verschillende soorten afwijkingen:

  • Tijdelijke afwijking: deze afwijking is voor een korte termijn, maximaal vijf jaar. Bijvoorbeeld voor het neerzetten van een woonkeet bij de bouw van een woning.
  • Binnenplanse afwijking: in het bestemmingsplan staan regels voor deze afwijkingen.
  • Buitenplanse afwijking of kruimelgevallen: kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze afwijkingen staan in het Besluit Omgevingsrecht. Voorbeelden zijn de uitbreiding van een woonhuis of een bijgebouw aan een woning, bedrijfsgebouwen voor boerderijen, energie en telecom, en het openbaar vervoer of het wegverkeer. Ook als u een gebouw op een andere manier wilt gaan gebruiken, valt dit hieronder. 
  • Afwijkingen van het bestemmingsplan voor speciale (grotere) projecten. De aanvraag hiervoor moet voldoen aan een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit is een beschrijving van het plan waarin de omgevingsaspecten een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn voor het milieu of de bodem. Of er zijn archeologische vondsten gedaan. 

De gemeente beslist over uw verzoek om afwijking bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Aanpak

Bij uw verzoek moet u de volgende gegevens aanleveren:

  • de plaats waar de afwijking voor wordt gevraagd,
  • de reden, en
  • aard en omvang van bouwwerk of (bedrijfs)activiteiten.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing over de omgevingsvergunning, kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket Online (OLO).