Afvalwater lozen op riolering, vergunning

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap.

Aanpak

U geeft informatie over de volgende zaken:

  • het waterverbruik
  • welke stoffen u wilt lozen
  • hoeveel stoffen u wilt lozen
  • hoe vaak u stoffen wilt lozen

Met deze informatie wordt beoordeeld of er voorzieningen zoals een olieafscheider of vetvanger nodig zijn.

Daarnaast zitten bij uw aanvraag de volgende stukken:

  • Eerder verleende vergunningen. Bijvoorbeeld een vergunning van het waterschap, een milieuvergunning of een omgevingsvergunning.
  • Bevestigingen van eerder gedane meldingen op basis van milieuregels.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Voorwaarden

De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Meer informatie