Afval storten

U mag alleen vuil of afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen (bijvoorbeeld een aanbiedstation). U kunt het afval ook aanbieden aan een erkend afvalinzamelaar. Het is verboden om vuil of afval te storten op andere plaatsen. Dit geldt ook voor groenafval. Het is mogelijk om een tijdelijke ontheffing op dit verbod te krijgen. Met de ontheffing mag u het afval voor een periode op uw eigen (bedrijfs)terrein opslaan.

Aanpak

U heeft een verklaring nodig over: 

  • de soort en hoeveelheid afval;
  • de reden dat u het afval wilt opslaan;
  • hoe lang u het afval wilt opslaan;
  • datum en tijdstip van opslag.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Dit kunt u via de website of telefonisch doen.