Aansprakelijkstelling gemeente

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld komen door achterstallig onderhoud aan de weg.

De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade, als er sprake is van nalatigheid. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

Aanpak

U stuurt de volgende gegevens op:

  • Een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie).
  • Verklaring van het voorval (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk).
  • Eventueel een getuigenverklaring.
  • Eventueel foto's van de situatie.

Voorwaarden

Deze aansprakelijkheid geldt voor verschillende soorten schade. Dit kan schade zijn door:

  • de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke infrastructuur: bijvoorbeeld wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken; en
  • gemeentelijk handelen: bijvoorbeeld als de gemeente een fout maakt bij het omhakken van een boom, waardoor u schade heeft.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Contact

U moet uw schadeclaim schriftelijk indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed.